Reward Agency toteutti HR-palkkatutkimuksen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toimeksiannosta vuodenvaihteessa 2016-2017. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista informaatiota HR-tehtävien palkkauksesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden pääroolina on toimia henkilöstöhallinnon asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Tutkimukseen osallistui nettikyselyn kautta 440 vastaajaa ja keskeiset tulokset esiteltiin HENRYn jäsentilaisuudessa tammikuun 2017 viimeisellä viikolla.