Reward Agencyn raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa ilmestyi toukokuussa 2015. Lue yhteenveto keskeisistä tuloksista blogistani ja tilaa laadukas ja informatiivinen tutkimusraportti. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.