Reward Agencyn ja Boardman Grow -verkoston tuore kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen kohderyhmä oli voimakasta kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Kasvuyritysten ohella analysoimme johdon palkitsemiskäytännöt pienissä pörssiyhtiöissä.  Tutkimusraportti on tilattavissa sivuiltamme.