Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2020. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.