Kohta kaikki tietävät kaikkien palkat

Kauppalehti julkaisi debattimme 30.1.2018. Lue ”Kohta kaikki tietävät kaikkien palkat” alta tai Kauppalehden nettisivuilta. Paljon mielenkiintoa herättänyt artikkeli julkaistiin myös DIF:n kumppaniblogissa ja Henryn sivuilla.

Läpinäkyvyys ja avoimuus palkitsemisessa lisääntyy merkittävästi lähivuosien aikana. Pörssiyhtiöiden ylimmän johdon osalta palkitsemisen läpinäkyvyys paranee kiristyvän sääntelyn myötä. Pörssiyhtiöitä velvoitetaan jatkossa raportoimaan entistä tarkemmin johdon palkkapolitiikasta, toteutuneesta palkitsemisesta ja palkitsemisen suhteesta yrityksen tulokseen.

Kehityssuuntaus avoimempaan palkitsemiseen ei koske pelkästään listattujen yhtiöiden johtoporrasta. Avoimuus tulee lisääntymään kaikilla toimialoilla, kaikissa yrityksissä ja kaikilla tehtävätasoilla. Kasvavan läpinäkyvyyden ja avoimuuden keskeisiä taustatekijöitä ovat työntekijöiden asenteiden muutos, palkkatietämyksen lisääntyminen ja yhä paremmin rakennetut palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät.

Perinteisesti palkitseminen on ollut Suomessa tabu, josta keskusteleminen on koettu vähintään epämiellyttäväksi. Onneksi nuoremmat sukupolvet haastavat tämänkin vanhakantaisen perinteen. Nuoret keskustelevat palkitsemisestaan avoimesti niin työpaikoilla kuin ystäviensä kanssa. Nuoret vaativat tietää oman palkitsemisensa tarkat perusteet ja jakavat aktiivisesti palkkatietoja mm. sosiaalisessa mediassa. Yhä useampi myös kokeneemmasta kaartista vaatii palkitsemiselta avoimuutta ja selkeyttä.

Muuttuvien asenteiden ohella palkkauksen läpinäkyvyyttä lisää se, että työntekijöille on tarjolla yhä tarkempaa tietoa palkitsemisesta. Perinteisesti tarkat markkinapalkat ovat olleet vain työnantajien tiedossa. Työntekijät ovat joutuneet turvautumaan liittojen epämääräisiin palkkatutkimuksiin ja julkisiin verotietoihin. Palveluntarjoajat kuten Emolument, PayScale ja Glassdoor kokoavat kovaa vauhtia entistä luotettavampia palkkatietokantoja eri puolilta maailmaa ja kerätty tieto on tarjolla niin työnantajille kuin työntekijöille. Tulevaisuudessa yksittäinen osaaja voi selvittää hyvin tarkasti, mitä yksittäinen yritys maksaa tietyille rooleille tietyissä toiminnoissa. On selvää, että palkkatietämyksen kasvu pakottaa työnantajien käytäntöjä avoimempaan suuntaan ja lisää myös yksilöiden neuvotteluvoimaa palkitsemiskeskusteluissa.

Palkitsemisen läpinäkyvyys kasvaa jatkossa myös siksi, että yhä useammassa organisaatiossa palkitsemisen rakenteet ovat kunnossa. Palkitsemisesta kyetään ja halutaan viestiä samaan tapaan kuin muista kriittisistä työsuhteeseen, tehtävään ja suoriutumiseen liittyvistä asioista. Avoimella viestinnällä emme tarkoita sitä, että yksilötason palkat naulattaisiin kahvihuoneen seinälle. Avoimuus on aktiivista viestintää ja valmennusta niin organisaation palkkapolitiikasta, palkitsemisen kokonaisuudesta ja perusteista kuin kannustinohjelmista ja tunnustuspalkkioista. Edistyksellisimmissä organisaatioissa on jo vuosia viestitty perusperiaatteiden lisäksi myös vaativuusluokka- tai tehtäväkohtaiset palkkaraamit.

Läpinäkyvä suoritus- ja osaamisperusteinen palkitseminen parantaa tuottavuutta ja tuloksia. Kohta kaikki tietävät kaikkien palkat, mikä on kaikkien etu.

Samuli Sistonen & Ville Kämppi

Kirjoittaja: Samuli Sistonen
Samuli on Reward Agencyn perustaja ja omistaja.
Made in Redland