Suorituksen johtamisesta tulee entistä tärkeämpää

HENRYn palkitsemisverkoston joulukuun tapaamisessa agendalla oli alati ajankohtainen suorituksen johtaminen. Tapaamisessa keskusteltiin mm. tavoitteiden asettamisesta, seurannasta ja palautteenannosta, suoritusarvioinneista ja palkitsemisesta. Vierailevina esiintyjinä olivat Amer Sportsin HRM Director Miika Temisevä ja Outotecin HR VP Pekka Hukkanen. Miten nämä omien alojensa johtavat yritykset asettavat tavoitteita ja mittaavat ja ohjaavat suoritusta? Mikä on suorituksen johtamisen tulevaisuus?

Miika Temisevä korosti esityksensä alussa sitä, että kaikella mitä tehdään, täytyy olla merkitys ja tarkoitus. Työn merkityksellisyys korostuu voimakkaasti etenkin nuorempien sukupolvien asenteissa. Suorituksen johtamisellakin täytyy olla selkeä tarkoitus – miksi ja miten suoritusta johdetaan, miten palkitaan ja mitä kaikella tällä pyritään saavuttamaan?

Globaalissa, lukuisista erilaisista brändeistä ja kymmenistä maista koostuvassa Amer Sportissa muutos on jatkuvasti läsnä. Muutoksia tapahtuu nopeasti ja jatkuvasti, mikä edellyttää myös suorituksen johtamiselta ketteryyttä ja ajantasaisuutta. Tällaisessa ympäristössä on Miikan mukaan olennaista muistaa, että samat mallit ja käytännöt eivät sovi kaikille. Erilaiset brändit, maat ja kulttuurit edellyttävät erilaista suorituksen johtamista ja palkitsemista. Toisaalle sopii parhaiten yhteistä tekemistä tukeva voitonjakojärjestelmä, toisaalla yksilöllisempää suoriutumista mallit ovat oikea ratkaisu. Yhtä lailla viestinnän tulee olla erilaisten brändien ja maiden tarpeisiin räätälöityä.

Pekka Hukkanen kuvasi esityksessään Outotecin matkaa kohti globaalisti yhtenäisiä suorituksen johtamisen ja palkitsemisen käytäntöjä. Toisin kuin Amer Sportisilla Outotecilla on globaalisti vain yksi brändi ja toimintaa kehitetään ”one company”-periaatteen pohjalta. Kymmenissä maissa toimivassa Outotecissa kulttuurieroja ei kuitenkaan unohdeta, vaan globaalien raamien sisällä on liikkumavaraa, jos liiketoiminnan ja yksiköiden tarpeet näin edellyttävät.

Outotecissa on vuosien ajan kehitetty systemaattisesti esimiesten osaamista suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa ympäri maailmaa. Malleja ja prosesseja on kehitetty entistä yksinkertaisempaan suuntaan ja esimiehiä kannustetaan käyttämään tervettä maalaisjärkeä. Kaikkia yksityiskohtia ei ohjeisteta, ja vastuuta suorituksen johtamisessa siirretään yhä enemmän kullekin yksilölle ja esimiehelle. Yksinkertaistamisen lisäksi Pekka korosti keskustelun tärkeyttä. Toimintamallien kautta ”pakotetaan” esimiehet ja työntekijät keskustelemaan suoriutumisesta ja osaamisesta, mikä on tärkeämpää kuin ”performance rating” itsessään.

Käydyn keskustelun ja muiden kokemusteni perusteella on mielestäni selvää, että suorituksen johtamisen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Työssä kuin työssä vaaditaan parempaa suoritusten ja tulosten johtamista, ja pelkän työajan seuraaminen ei enää riitä. Ketterämpiä, yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä malleja toki tarvitaan, mutta jatkossakin suorituksen johtaminen on yksi tärkeimmistä ja haastavimmista johtamisen osa-alueista. Suorituksen johtaminen ei kuitenkaan ole enää ainoastaan esimiesten etuoikeus. Esimiesten rooli tulosten teon mahdollistajana on tulevaisuudessakin keskeinen, mutta samalla vastuu omasta suorituksesta ja osaamisesta siirtyy ensisijaisesti jokaisen yksilön omalle vastuulle.

Samuli

Kirjoittaja: Samuli Sistonen
Samuli on Reward Agencyn perustaja ja omistaja.
Made in Redland