Suoritusperusteisesta palkitsemisesta DIF:n blogissa

DIF:n kumppaniblogissa julkaistiin artikkelini suomalaisen palkitsemisen suoritusperusteisuudesta, kilpailukyvystä ja läpinäkyvyydestä.

Palkitsemisen tavoite on tukea yrityksen omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvua pitkällä aikavälillä. Tämän haastavan tavoitteen saavuttaminen edellyttää palkitsemiselta suoritusperusteisuutta, kilpailukykyisyyttä ja läpinäkyvyyttä.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden johdon palkitseminen on kehittynyt voimakkaasti suoritusperusteiseen suuntaan. Kannustinohjelmien yleisyys kasvaa jatkuvasti, ja yhä useammalla yhtiöllä on valikoimassaan lyhyen aikavälin kannustimien lisäksi myös pitkän aikavälin ohjelmat. Parhaiten palkattujen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemispaketista lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot muodostavat jo 60-90 % kokonaiskompensaatiosta. Näissä menestyvissä yrityksissä suorituksen johtamiseen ja suoritusperusteiseen palkitsemiseen panostetaan myös ylimmän johdon alapuolella.

Lue koko kirjoitus DIF:n kumppaniblogista

Kirjoittaja: Samuli Sistonen
Samuli on Reward Agencyn perustaja ja omistaja.
Made in Redland