Tivi: Toimitusjohtaja tienaa kuusinkertaisesti

Pörssin it-yhtiöiden toimitusjohtajien palkka on keskimäärin kuusinkertainen verrattuna työntekijöihin.

It-alan pörssilistautuista yrityksistä suurimmat erot toimitusjohtajan ja henkilöstön kokonaiskorvauksen välillä löytyvät ohjelmistoyhtiö Tecnotreestä. Yhtiössä toimitusjohtaja tienaa 93 kertaa enemmän kuin työntekijä keskimäärin. Useita kymmeniä kertoja henkilöstöä parempi kokonaiskorvaus toimitusjohtajalla on myös Qt Groupissa, Elisassa, Nokiassa, TietoEvryssä ja Digiassa. Tiedot perustuvat konsulttitoimisto Reward Agencyn tekemään selvitykseen. Mukana olivat sekä päälistalla että First North -markkinapaikalla listatut yritykset.

Kaikista yrityksistä ei saatu riittävästi tietoja, joten listalta puuttuvat listatuista it-alan toimijoista Solteq, Bilot, Efecte, LeadDesk, Remedy Entertainment ja Vincit Group.

Listan toista ääripäätä edustavat QPR Software, SSH, Gofore, Next Games, Digitalist, Innofactor, Siili ja Nixu. Niissä toimitusjohtajan korvaus on alle viisinkertainen verrattuna henkilöstön keskimääräiseen palkkaan.

Selvityksen tehnyt konsulttitalo Reward Agency haluaa herätellä laajempaa keskustelua palkitsemisesta. Yhtiön toimitusjohtaja Samuli Sistonen näkee, että palkitseminen on edelleen Suomessa tabu. ”On tärkeää, että palkkaeroja on, mutta on tärkeää olla tietoinen johdon palkitsemisen tasoista ja pohtia mikä on riittävästi ja mikä kenties liikaa. Toimitusjohtajan rooli on toki kriittinen, mutta yhdenkään yrityksen menestys ei ole riippuvainen vain yhden henkilön toiminnasta ja tekemisestä”, Sistonen sanoo.

Varsinkin johtotehtävien alapuolella asiantuntija- ja päällikkötehtävissä palkitseminen on edelleen hyvin tasapäistävää ja palkkaerot liian pieniä samaa tehtävää tekevillä. Suurimmassa osassa tehtäviä henkilöiden väliset suoritus- ja osaamiserot voivat olla hänen mukaansa erittäin isoja, mutta tästä huolimatta palkkaerot olemattomia.

Mukana olevissa it-alan toimijoissa toimitusjohtajan kokonaiskorvauksen mediaani oli kuusinkertainen verrattuna henkilöstön keskimääräiseen palkkaukseen.

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä toimitusjohtajat tienaavat mediaanitasolla 11 kertaa enemmän kuin työntekijät keskimäärin. It-alan listatuissa yrityksissä palkkaerot ovat siis pienempiä kuin pörssissä keskimäärin. Tämä voi kuitenkin myös siitä, että suuri osa tietotekniikka-alan listatuista on melko pieniä pörssin mittakaavassa.

”Karkealla sihdillä voi arvioida, että mitä suurempi ja kansainvälisempi yritys, niin sitä suurempi luku. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat pääsääntöisesti pieniä tai keskisuuria maailman mittaluokassa”, Sistonen sanoo.

Selvityksen luvuissa ei ole vertailukelpoisuuden vuoksi mukana yhtiöiden maksamia lisäeläkkeitä, koska yhtiöt kertovat niistä liian kirjavasti.

Artikkeli julkaistu Tivissä elokuussa 2021.

Kirjoittaja: Samuli Sistonen
Samuli on Reward Agencyn perustaja ja omistaja.
Made in Redland