Valmennus

Tehokas valmennus

Strategian ja tavoitteiden toteuttamista tukee tehokas johtaminen, vuorovaikutus ja viestintä sekä kannustava palkitseminen. Valmennamme asiakkaitamme suorituksen johtamisesssa, palkitsemisessa ja tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa. Järjestämme asiakaslähtöisiä valmennuksia hallitusten jäsenille, johtajille, esimiehille, HR-ammattilaisille ja henkilöstölle.

Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen valmennukset

Yrityskohtainen valmennusAsiakaslähtöiset valmennukset on suunnattu organisaatioille, joissa halutaan kehittää esimiesten, HR:n tai henkilöstön asenteita, osaamista ja tietoja suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa.

Käytännönläheiset valmennukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa osaksi laajempaa esimiesten tai henkilöstön valmennuskokonaisuutta tai omaksi erilliseksi valmennukseksi. Valmennus voidaan myös linkittää osaksi uuden palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän, suorituksen johtamisjärjestelmän tai HR-tietojärjestelmän implementointia ja muutoksen johtamista. Valmennus voi vaihdella kestoltaan muutamasta tunnista päivään tai useammasta valmennuspäivästä koostuvaan kokonaisuuteen. Valmennukset voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.

Esimerkkejä mahdollisista valmennusmoduuleista:

  • Rooli- ja urapolkurakenne ja tehtävien vaativuusluokitus
  • Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen kokonaisuus
  • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen, seuranta ja palaute
  • Suoritusarviointi, palkitseminen ja korjaavat toimenpiteet
  • Lyhyen/pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän rakenne
  • Myynnin roolit, tavoitteet, kannustimet ja bonukset
  • Johdon palkitsemisen kokonaisuuden arviointi ja kehittäminen
  • Palkoista ja palkitsemisesta keskustelu

Tavoitteellinen vuorovaikutus – Syväjohtaminen® valmennus

Tavoitteelliseen vuorovaikutukseen keskittyvä Syväjohtaminen® on vaikuttava vuorovaikutusvalmennuksen menetelmä ja ohjelmakokonaisuus, joka on tarkoitettu yrityskulttuurin kehittämiseen. Syväjohtaminen ohjaa oppimaan, sitoutumaan itsensä kehittämiseen ja löytämään jokaisessa yksilössä olevan potentiaalin. Menetelmä keskittyy ennen kaikkea vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen. Syväjohtaminen-valmennukset voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.

Reward Agency ja Deep Lead solmivat kumppanuussopimuksen keväällä 2016. Kumppanuuden puitteissa toimimme Deep Leadin freelancerinä hyödyntäen tutkittua ja toimivaa Syväjohtaminen-menetelmää. Deep Leadin asiakkaiden ulottuvilla ja hyödynnettävissä ovat puolestaan Reward Agencyn suorituksen johtamisen ja palkitsemisen ratkaisut ja palvelut.

Made in Redland