Valmennus

Tehokas valmennus

Strategian ja tavoitteiden toteuttamista tukee tehokas johtaminen, vuorovaikutus ja viestintä sekä kannustava palkitseminen. Valmennamme asiakkaitamme suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa. Järjestämme asiakaskohtaisia räätälöityjä valmennuksia hallitusten jäsenille, johtajille, esimiehille, HR-ammattilaisille ja henkilöstölle.

Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen valmennukset

Yrityskohtainen valmennusAsiakaslähtöiset valmennukset on suunnattu organisaatioille, joissa halutaan kehittää esimiesten, HR:n tai henkilöstön asenteita, osaamista ja tietoja suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa.

Käytännönläheiset valmennukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa osaksi laajempaa esimiesten tai henkilöstön valmennuskokonaisuutta tai omaksi erilliseksi valmennukseksi. Valmennus voidaan myös linkittää osaksi uuden palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän, suorituksen johtamisjärjestelmän tai HR-tietojärjestelmän implementointia ja muutoksen johtamista. Valmennus voi vaihdella kestoltaan muutamasta tunnista päivään tai useammasta valmennuspäivästä koostuvaan kokonaisuuteen. Valmennukset voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.

Esimerkkejä mahdollisista valmennusmoduuleista:

  • Rooli- ja urapolkurakenne ja tehtävien vaativuusluokitus
  • Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen kokonaisuus
  • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen, seuranta ja palaute
  • Suoritusarviointi, palkitseminen ja korjaavat toimenpiteet
  • Lyhyen/pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän rakenne
  • Myynnin roolit, tavoitteet, kannustimet ja bonukset
  • Johdon palkitsemisen kokonaisuuden arviointi ja kehittäminen
  • Palkoista ja palkitsemisesta keskustelu

Made in Redland