Reward Agencyn järjestyksessään 9. vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin elokuussa 2023. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.