Julkaisut

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2023

Reward Agencyn järjestyksessään 9. vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin elokuussa 2023. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2023 jälleen kerran suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 182 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Parantunut sääntely on nostanut etenkin toimitusjohtajan palkitsemisen raportoinnin laatua, mutta vaihtelua pörssiyhtiöiden välillä on edelleen paljon. Noin 100 päälistan yhtiön raportointi oli hyvällä tasolla, mutta vastineeksi noin 20 päälistan yhtiön raportointi johdon palkoista ja palkkioista oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Palkitsemisen raportoinnin laatu, sisältö ja selkeys olivat erinomaisella tasolla neljässä yhtiössä.

Tutkimusraportti

Elokuussa 2023 valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Palkitsemisen raportointi muutoksessa
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Toimitusjohtajan palkka vs työntekijöiden keskimääräinen palkka
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 19 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2022

Reward Agencyn järjestyksessään 8. vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2022. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2022 jälleen kerran suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 179 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Parantunut sääntely on nostanut etenkin toimitusjohtajan palkitsemisen raportoinnin laatua, mutta vaihtelua pörssiyhtiöiden välillä on edelleen paljon. Noin 100 päälistan yhtiön raportointi oli hyvällä tasolla, mutta vastineeksi noin 20 päälistan yhtiön raportointi johdon palkoista ja palkkioista oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Palkitsemisen raportoinnin laatu, sisältö ja selkeys olivat erinomaisella tasolla neljässä yhtiössä.

Tutkimusraportti

Kesäkuussa 2022 valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Palkitsemisen raportointi muutoksessa
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Toimitusjohtajan palkka vs työntekijöiden keskimääräinen palkka
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 19 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

HR-palkkatutkimus 2022

HR-palkkatutkimus 2022

Reward Agency toteutti HR-palkkatutkimuksen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista informaatiota HR-tehtävien palkkauksesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden pääroolina on toimia henkilöstöhallinnon asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Tutkimukseen osallistui nettikyselyn kautta 374 vastaajaa ja keskeiset tulokset esiteltiin HENRYn jäsentilaisuudessa huhtikuun 2022 alussa.

HR-palkkatutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselyn avulla helmikuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä peräti 374 henkilöstöhallinnon ammattilaista. Vastaajista 88 % edusti yksityistä sektoria ja 12 % julkista sektoria. Vastaajien organisaatioista 54 % oli listaamattomia yksityisen sektorin yrityksiä, 26 % pörssiyhtiöitä ja loput 20 % esim. kunnallisen sektorin ja valtion organisaatioita sekä säätiöitä, järjestöjä ja osuuskuntia. Vastaajista 90 % oli naisia ja 10 % miehiä ja vastaajista 58 % toimi asiantuntijatehtävissä ja 42 % esimiestehtävissä.

Vastaajien tehtävät luokiteltiin annetun informaation perusteella viiteen tasoon. Luokittelussa huomioitiin tehtävän vaativuusluokka, jos vastaaja oli tämän ilmoittanut. Muut tehtävät luokiteltiin viidelle tasolle perustuen annettuun informaatioon. Vaativuusluokitukset painottuivat tutkimusaineistossa vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, mikä heijastaa tutkimukseen vastanneiden taustaa. Vastaajista yli 70%:lla kokemusvuosia oli vähintään 6-10. Vaativissa tehtävissä menestyminen edellyttää vankkaa osaamista ja tyypillisesti myös mittavaa kokemusta oikeanlaisista tehtävistä.

HR-tehtävien kiinteän kuukausipalkan (peruspalkka + luontoisedut) mediaani vaihtelee 3 200 eurosta 10 700 euroon tehtävän vaativuudesta riippuen. Alimman vaativuustason tehtävissä maksetut kannustinpalkkiot olivat erittäin pieniä vastaten vuositasolla noin 0-1 viikon kiinteää kuukausipalkka. Vaativammissa HR-tehtävissä keskimääräiset maksetut palkkiot vastasivat noin 2-2,5 kuukauden palkkaa.

Tutkimuksessa mukana olevista organisaatioista 65 %:lla oli lyhyen aikavälin ohjelma ja vastaajista 53 % kuului ohjelman piiriin. Pitkän aikavälin kannustinohjelma oli käytössä vain 30 %:ssa organisaatioita ja ainoastaan 9 % vastaajista kuului ohjelman piiriin. Kannustinpalkkiomahdollisuudet ovat tyypillisesti sitä suuremmat, mitä vaativampi tehtävä on kyseessä. HR-tehtävissä lyhyen aikavälin ohjelmien maksimitason palkkio vaihtelee välillä 5-40 % kiinteästä palkasta ja pitkän aikavälin ohjelmien maksimipalkkio välillä 9-45 % kiinteästä palkasta.

Jos olet Henryn jäsen, niin voit ladata ilmaisen tutkimusraportin Henryn nettisivuilta.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2021

Reward Agencyn järjestyksessään 7. vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2021. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2021 jälleen kerran suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 154 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Parantunut sääntely on nostanut etenkin toimitusjohtajan palkitsemisen raportoinnin laatua, mutta vaihtelua pörssiyhtiöiden välillä on edelleen paljon. Noin 60 päälistan yhtiön raportointi oli hyvällä tasolla, mutta vastineeksi noin 20 päälistan yhtiön raportointi johdon palkoista ja palkkioista oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Palkitsemisen raportoinnin laatu, sisältö ja selkeys olivat erinomaisella tasolla neljässä yhtiössä.

Tutkimusraportti

Kesäkuussa 2021 valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Palkitsemisen raportointi muutoksessa
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Toimitusjohtajan palkka vs työntekijöiden keskimääräinen palkka
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 19 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2021

Kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2021

Reward Agencyn ja Boardman Grow -verkoston tuore kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen kohderyhmä oli voimakasta kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Kasvuyritysten ohella analysoimme johdon palkitsemiskäytännöt pienissä pörssiyhtiöissä.  Tutkimusraportti on tilattavissa sivuiltamme.

Startup-yritysten ja kasvuyritysten palkitsemisesta on tarjolla niukasti ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Omistajat ja hallitukset joutuvat liian usein pohtimaan vajavaisen informaation varassa ratkaisuja kiperiin palkitsemiskysymyksiin.

 • Mikä on oikea palkitsemisen taso toimitusjohtajalle? Mitä muut kasvuyritykset maksavat?
 • Mistä elementeistä johdon kokonaispalkitseminen muodostuu markkinoilla?
 • Millaisia ovat kannustinohjelmat kasvuyrityksissä rakenteeltaan ja tasoiltaan?
 • Miten paljon hallituksen jäsenille pitäisi maksaa palkkioita? Mitä muut maksavat?

Reward Agencyn ja Boardman Grow-verkoston laatima johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota kasvuyritysten päätöksentekoon. Tutkimuksen kohderyhmä oli voimakasta kasvua hakevat startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset. Kasvuyritysten ohella analysoimme johdon palkitsemiskäytännöt pienissä pörssiyhtiöissä. Tutkimuksen tulokset valmistuivat tammikuussa 2021 ja kyselyyn vastanneet yritykset saivat käyttöönsä ilmaisen tutkimusraportin.

Yritykset, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen, voivat tilata ajankohtaisen tutkimusraportin oheisen tilauspainikkeen kautta. Erillisen yhtiökohtaisen johdon ja hallitusten palkitsemiskäytäntöjen palautteen voi myös tilata erikseen.

Osallistujayritysten toimittama palkkainformaatio oli erittäin laadukasta, mikä loi pohjan luotettavalle tietokannalle ja analyyseille. Mielenkiintoinen tutkimusraportti tarjoaa sinulle ainutlaatuisen näkymän kasvuyritysten hallitusten ja johtajien palkitsemiseen.

Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Johdanto, yhteenveto ja tutkimuksen toteutus
 • Toimitusjohtajien ja johtoryhmien palkkaus ja kannustimet kasvuyrityksissä
 • Hallitusten kokoonpano ja palkkaus kasvuyrityksissä
 • Toimitusjohtajan palkkaus ja johdon kannustimet pienissä pörssiyhtiöissä
 • Hallitusten kokoonpano ja palkkaus pienissä pörssiyhtiöissä

Tutkimusraportti on englanninkielinen 28 sivuinen laadukas ja ainutlaatuinen paketti päätöksenteon tueksi.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2020

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2020. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2020 jälleen kerran suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 156 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on kokonaisuudessaan pysynyt ennallaan ja vaihtelee pörssiyhtiöiden välillä edelleen erittäin paljon. Noin 60 päälistan yhtiön raportointi oli hyvällä tasolla, mutta vastineeksi noin 20 päälistan
yhtiön raportointi johdon palkoista ja palkkioista oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Tänäkin vuonna vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Kesäkuussa 2020 valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Palkitseminen kriisissä
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot
 • Palkitsemisen kehitys vuodesta 2015

Tutkimusraportti on 19 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2019

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2019

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2019. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2019 viidettä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 155 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä noin kahdellakymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2019 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2018

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2018

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2018. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2018 neljättä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 145 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verrran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä noin kahdellakymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2018 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2017

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2017

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2017. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2017 kolmatta kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 140 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verrran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä reilulla kymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kolmen pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2017 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

HR-palkkatutkimus 2017

HR-palkkatutkimus 2017

Reward Agency toteutti HR-palkkatutkimuksen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toimeksiannosta vuodenvaihteessa 2016-2017. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista informaatiota HR-tehtävien palkkauksesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden pääroolina on toimia henkilöstöhallinnon asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Tutkimukseen osallistui nettikyselyn kautta 440 vastaajaa ja keskeiset tulokset esiteltiin HENRYn jäsentilaisuudessa tammikuun 2017 viimeisellä viikolla.

HR-palkkatutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselyn avulla marras-joulukuussa 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä peräti 440 henkilöstöhallinnon ammattilaista. Vastaajista 86 % edusti yksityistä sektoria ja 14 % julkista sektoria. Vastaajien organisaatioista 54 % oli listaamattomia yksityisen sektorin yrityksiä, 29 % pörssiyhtiöitä ja loput 17 % esim. kunnallisen sektorin ja valtion organisaatioita sekä säätiöitä, järjestöjä ja osuuskuntia. Vastaajista 85 % oli naisia ja 15 % miehiä ja vastaajista 52 % toimi asiantuntijatehtävissä ja 48 % esimiestehtävissä.

Vastaajien tehtävät luokiteltiin annetun informaation perusteella viiteen tasoon. Luokittelussa huomioitiin tehtävän vaativuusluokka, jos vastaaja oli tämän ilmoittanut. Muut tehtävät luokiteltiin viidelle tasolle perustuen annettuun informaatioon. Vaativuusluokitukset painottuivat tutkimusaineistossa vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, mikä heijastaa tutkimukseen vastanneiden taustaa. Vastaajista yli 80%:lla kokemusvuosia oli vähintään 6-10. Vaativissa tehtävissä menestyminen edellyttää vankkaa osaamista ja tyypillisesti myös mittavaa kokemusta oikeanlaisista tehtävistä.

HR-tehtävien kiinteän kuukausipalkan (peruspalkka + luontoisedut) mediaani vaihtelee 3 000 eurosta 10 000 euroon tehtävän vaativuudesta riippuen. Alimman vaativuustason tehtävissä maksetut kannustinpalkkiot olivat erittäin pieniä vastaten vuositasolla noin 0-1 viikon kiinteää kuukausipalkka. Vaativammissa HR-tehtävissä keskimääräiset maksetut palkkiot vastasivat noin 1-1,5 kuukauden palkkaa.

Tutkimuksessa mukana olevista organisaatioista 62 %:lla oli lyhyen aikavälin ohjelma ja vastaajista 55 % kuului ohjelman piiriin. Pitkän aikavälin kannustinohjelma oli käytössä vain 30 %:ssa organisaatioita ja ainoastaan 12 % vastaajista kuului ohjelman piiriin. Kannustinpalkkiomahdollisuudet ovat tyypillisesti sitä suuremmat, mitä vaativampi tehtävä on kyseessä. HR-tehtävissä lyhyen aikavälin ohjelmien maksimitason palkkio vaihtelee välillä 9-33 % kiinteästä palkasta ja pitkän aikavälin ohjelmien maksimipalkkio välillä 5-50 % kiinteästä palkasta.

Lue lisää tutkimustuloksista Henryn blogista. Jos olet Henryn jäsen, niin voit ladata ilmaisen tutkimusraportin Henryn nettisivuilta.

Made in Redland