Julkaisut

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2020

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin kesäkuussa 2020. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2020 jälleen kerran suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 156 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on kokonaisuudessaan pysynyt ennallaan ja vaihtelee pörssiyhtiöiden välillä edelleen erittäin paljon. Noin 60 päälistan yhtiön raportointi oli hyvällä tasolla, mutta vastineeksi noin 20 päälistan
yhtiön raportointi johdon palkoista ja palkkioista oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Tänäkin vuonna vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Kesäkuussa 2020 valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin keskeinen sisältö on seuraava:

 • Palkitseminen kriisissä
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot
 • Palkitsemisen kehitys vuodesta 2015

Tutkimusraportti on 19 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2019

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2019

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2019. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2019 viidettä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 155 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä noin kahdellakymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2019 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2018

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2018

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2018. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2018 neljättä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 145 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verrran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä noin kahdellakymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kahden pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2018 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2017

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2017

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2017. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2017 kolmatta kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 140 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut jonkin verrran edellisestä vuodesta, mutta laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä reilulla kymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Tämän kertaisessa analyysissä vain kolmen pörssiyhtiön palkka- ja palkkioselvitys luokiteltiin laadultaan ja sisällöltään erittäin hyväksi.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2017 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Suoritusperusteista ja läpinäkyvää palkitsemista
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 18 sivuinen erittäin laadukas ja ainutlaatuinen paketti hallituksen päätöksenteon tueksi.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun sisällöstä ja kustannuksesta sovitaan erikseen. Tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

HR-palkkatutkimus 2017

HR-palkkatutkimus 2017

Reward Agency toteutti HR-palkkatutkimuksen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toimeksiannosta vuodenvaihteessa 2016-2017. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista informaatiota HR-tehtävien palkkauksesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden pääroolina on toimia henkilöstöhallinnon asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Tutkimukseen osallistui nettikyselyn kautta 440 vastaajaa ja keskeiset tulokset esiteltiin HENRYn jäsentilaisuudessa tammikuun 2017 viimeisellä viikolla.

HR-palkkatutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselyn avulla marras-joulukuussa 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä peräti 440 henkilöstöhallinnon ammattilaista. Vastaajista 86 % edusti yksityistä sektoria ja 14 % julkista sektoria. Vastaajien organisaatioista 54 % oli listaamattomia yksityisen sektorin yrityksiä, 29 % pörssiyhtiöitä ja loput 17 % esim. kunnallisen sektorin ja valtion organisaatioita sekä säätiöitä, järjestöjä ja osuuskuntia. Vastaajista 85 % oli naisia ja 15 % miehiä ja vastaajista 52 % toimi asiantuntijatehtävissä ja 48 % esimiestehtävissä.

Vastaajien tehtävät luokiteltiin annetun informaation perusteella viiteen tasoon. Luokittelussa huomioitiin tehtävän vaativuusluokka, jos vastaaja oli tämän ilmoittanut. Muut tehtävät luokiteltiin viidelle tasolle perustuen annettuun informaatioon. Vaativuusluokitukset painottuivat tutkimusaineistossa vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, mikä heijastaa tutkimukseen vastanneiden taustaa. Vastaajista yli 80%:lla kokemusvuosia oli vähintään 6-10. Vaativissa tehtävissä menestyminen edellyttää vankkaa osaamista ja tyypillisesti myös mittavaa kokemusta oikeanlaisista tehtävistä.

HR-tehtävien kiinteän kuukausipalkan (peruspalkka + luontoisedut) mediaani vaihtelee 3 000 eurosta 10 000 euroon tehtävän vaativuudesta riippuen. Alimman vaativuustason tehtävissä maksetut kannustinpalkkiot olivat erittäin pieniä vastaten vuositasolla noin 0-1 viikon kiinteää kuukausipalkka. Vaativammissa HR-tehtävissä keskimääräiset maksetut palkkiot vastasivat noin 1-1,5 kuukauden palkkaa.

Tutkimuksessa mukana olevista organisaatioista 62 %:lla oli lyhyen aikavälin ohjelma ja vastaajista 55 % kuului ohjelman piiriin. Pitkän aikavälin kannustinohjelma oli käytössä vain 30 %:ssa organisaatioita ja ainoastaan 12 % vastaajista kuului ohjelman piiriin. Kannustinpalkkiomahdollisuudet ovat tyypillisesti sitä suuremmat, mitä vaativampi tehtävä on kyseessä. HR-tehtävissä lyhyen aikavälin ohjelmien maksimitason palkkio vaihtelee välillä 9-33 % kiinteästä palkasta ja pitkän aikavälin ohjelmien maksimipalkkio välillä 5-50 % kiinteästä palkasta.

Lue lisää tutkimustuloksista Henryn blogista. Jos olet Henryn jäsen, niin voit ladata ilmaisen tutkimusraportin Henryn nettisivuilta.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2016

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2016

Reward Agencyn vuosittainen raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa julkaistiin toukokuun lopussa 2016. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Analysoimme keväällä 2016 suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu 135 päälistan ja First North-listan yhtiöstä. Palkitsemisen raportoinnin laatu ei ole parantunut edellisestä vuodesta ja laatu vaihtelee paljon yritysten välillä. Päälistan yrityksistä reilulla kymmenellä palkitsemisen raportoinnin laatu oli heikkoa. Osalla näistä yhtiöistä ei ole ajantasaista palkkioselvitystä lainkaan tai raportointi on suosituksiin nähden hyvin puutteellista. Yhdessätoista suomalaisessa pörssiyhtiössä palkka- ja palkkioselvitys oli keväällä 2016 laadultaan ja sisällöltään erinomainen.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2016 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Ajankohtaista johdon palkitsemisesta
 • Tutkimuksen toteutus ja hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen ja irtisanomisehdot
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 19 sivuinen laadukas ja ainutlaatuinen paketti päätöksenteon tueksi. Tutkimusraportti toimitetaan tilaajan käyttöön julkaisujärjestelmän kautta.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä voi koostua esim. 7-10 yhtiöstä. Tarvittaessa tietokantaan voidaan ottaa mukaan myös ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jos kyseisen yhtiön palkitsemistiedot ovat julkisesti saatavilla . Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään esimerkiksi seuraavien elementtien ja tietojen osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

ESIKATSELE

Kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkkatutkimus

Kasvuyritysten johdon ja hallitusten palkkatutkimus 2015

Reward Agencyn ja Boardman 2020-verkoston tuore johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota kasvuyritysten päätöksenteon. Tutkimuksen kohderyhmä ovat voimakasta kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Joulukuussa 2015 julkaistu tutkimusraportti on tilattavissa sivuiltamme.

Startup-yritysten ja kasvuyritysten palkitsemisesta on tarjolla niukasti ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Omistajat ja hallitukset joutuvat liian usein pohtimaan vajavaisen informaation varassa ratkaisuja kiperiin palkitsemiskysymyksiin.

 • Mikä on oikea palkitsemisen taso toimitusjohtajalle? Mitä muut kasvuyritykset maksavat?
 • Mistä elementeistä johdon kokonaispalkitseminen muodostuu markkinoilla?
 • Millaisia ovat kannustinohjelmat kasvuyrityksissä rakenteeltaan ja tasoiltaan?
 • Miten paljon hallituksen jäsenille pitäisi maksaa palkkioita? Mitä muut maksavat?

Reward Agencyn ja Boardman 2020-verkoston laatima johdon ja hallitusten palkkatutkimus sisältää ajankohtaista informaatiota kasvuyritysten päätöksentekoon. Tutkimuksen kohderyhmä olivat voimakasta kasvua hakevat startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset. Tutkimuksen tulokset valmistuivat joulukuussa 2015, jolloin kyselyyn vastanneet yritykset saivat käyttöönsä ilmaisen tutkimusraportin.

Yritykset, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen, voivat tilata ajankohtaisen tutkimusraportin oheisen tilauspainikkeen kautta. Erillisen yhtiökohtaisen johdon ja hallitusten palkitsemiskäytäntöjen palautteen voi myös tilata erikseen.

Palkkatutkimukseen osallistui tänä vuonna noin 50 kasvuyritystä. Suurimmalla osalla osallistujayrityksiä liikevaihto oli muutamasta sadasta tuhannesta 5 miljoonaan euroon ja henkilömäärä alle 10 henkilöstä 50 henkilöön. Lähes puolet yrityksistä ennusti liikevaihdon kasvuksi vähintään 20 % edelliseen kauteen nähden. Peräti 40 % osallistujayrityksistä ennusti liikevaihdon kasvun olevan vähintään 50 %.

Yritysten toimittama palkkainformaatio oli erittäin laadukasta, mikä loi pohjan luotettavalle tietokannalle ja analyyseille. Mielenkiintoinen tutkimusraportti tarjoaa sinulle ainutlaatuisen näkymän kasvuyritysten hallitusten ja johtajien palkitsemiseen. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Johdanto – ainutlaatuista tietoa päätöksenteon tueksi
 • Tutkimuksen toteutus ja tietokanta
 • Yhteenveto kasvuyritysten palkitsemisesta
 • Toimitusjohtajan palkitseminen
 • Muun johdon palkitseminen
 • Kannustinohjelmat ja eläkejärjestelyt
 • Hallitusten rakenne ja palkitseminen
 • Palkitsemisen kehitysalueet

Tutkimusraportti on 18 sivuinen laadukas ja ainutlaatuinen paketti päätöksenteon tueksi. Tutkimusraportti toimitetaan tilaajan käyttöön julkaisujärjestelmän kautta.

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2015

Pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitseminen Suomessa 2015

Reward Agencyn raportti pörssiyhtiöiden johdon ja hallitusten palkitsemisesta Suomessa ilmestyi toukokuussa 2015. Lue yhteenveto keskeisistä tuloksista blogistani ja tilaa laadukas ja informatiivinen tutkimusraportti. Tutkimusraportti sisältää tietoa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkatasoista ja irtisanomisehdoista sekä yhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, lisäeläkejärjestelyistä ja hallituspalkkioista. Yhtiökohtainen vertailu on tilattavissa erikseen.

Johdon palkitsemisen sääntely on tiukentunut viimeisten vuosien aikana. Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden johdon palkitsemisraportointia ohjaa ennen kaikkea listayhtiöiden hallinnointikoodi, jonka suosituksiin perustuen yhtiöt laativat laatimaan vuosittaisen palkka- ja palkkioselvitys johdon palkitsemista koskien.

Analysoimme keväällä 2015 suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisemat palkka- ja palkkioselvitykset. Tutkimusaineisto koostuu noin 120 pörssiyhtiöstä ja tulokset ovat mielenkiintoisia. Palkitsemisen raportoinnin laatu on parantunut viimeisten vuosien varrella ja selvitysten joukosta löytyy yhä useampia erinomaisia, selkeitä ja ymmärrettäviä palkkioselvityksiä. Raportoinnin laatu vaihtelee kuitenkin edelleen paljon yritysten välillä. Suurin osa yhtiöistä raportoi kohtuullisen hyvin ja kymmenen pörssiyhtiön on laadultaan erinomainen.

Tutkimusraportti

Toukokuun 2015 lopussa valmistunut julkisiin palkkioselvityksiin perustuva tutkimusraportti sisältää tuoretta ja monipuolista tietoa toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten palkitsemisen rakenteiden ja tasojen kehityssuunnista Suomessa. Tutkimusraportin sisältö on seuraava:

 • Ajankohtaista johdon palkitsemisen sääntelystä ja raportoinnista
 • Tutkimuksen toteutus ja listayhtiöiden hallinnointikoodi
 • Toimitusjohtajan palkitseminen, irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat
 • Eläkejärjestelyt
 • Hallituspalkkiot

Tutkimusraportti on 19 sivuinen laadukas ja ainutlaatuinen paketti päätöksenteon tueksi. Tutkimusraportti toimitetaan tilaajan käyttöön julkaisujärjestelmän kautta.

Yhtiökohtainen vertailu tilattavissa erikseen

Yhtiökohtaisen vertailun voi tilata vain kyseisen yhtiön hallitus tai ylin johto. Yhtiökohtaisessa vertailussa yhtiön johdon palkitsemisen käytäntöjä, rakenteita ja tasoja verrataan erikseen sovittavaan markkinaan tai vertailuryhmään. Vertailun voi toteuttaa vasten valittuja pörssiyhtiöitä, jolloin vertailuryhmä (peer group) voi koostua esim. 5-10 yhtiöstä. Yhtiön käytäntöjä voidaan verrata myös oman toimialan tai saman kokoluokan yrityksiin. Yhtiökohtainen vertailu voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi.

Yhtiökohtaisessa vertailussa voidaan analysoida yhtiön palkitsemiskäytäntöjä markkinaan tai haluttuun vertailuryhmään seuraavien elementtien osalta:

 • Yhtiön toimitusjohtajan kokonaispalkka
 • Yhtiön toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaukset
 • Yhtiön johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet
 • Yhtiön eläkejärjestelyt
 • Yhtiön hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot

Yhtiökohtaisen vertailun tulokset raportoidaan tilaajalle henkilökohtaisesti.

Paranna tuloksia ja palkitse

Paranna tuloksia ja palkitse

Erinomaisten tulosten taustalla on erinomainen suorituksen johtaminen. Haastavat tavoitteet, valmentava johtaminen ja kannustava palkitseminen muodostavat parhaimmillaan saumattoman ja selkeän kokonaisuuden. Tämä kirja tarjoaa esimiehille ja johtajille käytännön työkaluja tavoitteiden asettamiseen, johtamiseen ja palkitsemiseen. Esimerkit suomalaisten yritysten haasteista ja parhaista käytännöistä toimivat peilauspintana ja innostajana oman johtamisen uudistamisessa.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa johtamisen tarkoitus ei ole muuttunut. Johtamisen tärkein tehtävä on saada aikaan erinomaisia tuloksia.

Organisaatioiden menestys pohjautuu yhä enemmän aineettomaan pääomaan, eivätkä parhaat tulokset synny enää perinteisin keinoin pelkkiä prosesseja ja yksiköitä johtamalla. Johtamisen painopistettä on siirrettävä yksiköistä yksilöihin ja investointeja suunnattava laitteista ja järjestelmistä osaamiseen. Huipputulosten ja -suoritusten taustalla on aina erinomainen osaaminen.

Paranna tuloksia ja palkitse tarjoaa johtajille, esimiehille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille työkaluja tulokselliseen suorituksen johtamiseen. Kirja kertoo, miten strategiset tavoitteet siirretään käytännön tekemiseksi tuloskorttien avulla, miten erilaisten osaamismallien avulla tunnistetaan organisaation ydinosaamiset ja kuinka motiivi-, osaamis-, ja oppimisprofiilien avulla selvitetään huippusuoritusten taustatekijät. Lisäksi kirja opastaa, miten tehtäväkuvauksia, tuloskortteja ja vaativuusarviointeja kannattaa hyödyntää osaamisen kehittämisessä ja suoritusten parantamisessa. Kirjassa annetaan käytännön ohjeita tavoitteiden ja palkitsemisen kytkemisestä kiinteästi toisiinsa sekä näkökulmia eri johtamistyyleihin ja niiden tehokkaaseen käyttöön.

Paranna tuloksia ja palkitse sisältää runsaasti esimerkkejä eri toimialoilla olevien yritysten esimiesten haasteista ja parhaista käytännöistä. Kirjan tavoitteena on haastaa ja kannustaa lukijaansa niin työyhteisön kuin oman työn parempaan johtamiseen.

Voit tilata kirjan Talentumin verkkokaupasta

Sisällys:

 1. Yksinään toimivien sankarijohtajien aika on ohi
 2. Suorituksen parantamisen kokonaisuus
 3. Strateginen johtaminen ja osaaminen
 4. Selkeät ja haastavat tavoitteet
 5. Tehokas johtaminen
 6. Kannustava palkitseminen
 7. Näe suuret linjat, tee pieniä asioita

 

Johdon palkitseminen

Johdon palkitseminen

Johdon palkitsemiseen liittyvät eettiset kysymykset ovat alati vilkkaan keskustelun ja mielenkiinnon kohteena. Media ruokkii keskustelua säännöllisesti räväköillä otsikoilla, verotietoja kauhistellaan ja huipputuloiset saavat kuulla kunniansa. Asetelmassa korostuu kysymys oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta.

Johdon palkitseminen -kirja on tarkoitettu omistajille, hallituksen jäsenille, johdolle ja johdon palkitsemisjärjestelmien kehittäjille. Kirjassa tarkastellaan johdon palkitsemista kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista kokemuksia, näkemyksiä ja ainutlaatuisia johdon palkkatietokantoja hyödyntäen.

Vaikka kysymys oikeudenmukaisuudesta onkin herkullinen, oikeaa vastausta kysymykseen on mahdoton antaa. Oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus ovat mitä suurimmassa määrin subjektiivisia kokemuksia ja tuntemuksia. Sinun mielestäsi epäoikeudenmukainen järjestelmä voi olla minun mielestäni oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuuden huomioiminen on kuitenkin olennaista, sillä kokemukset oikeuden- tai epäoikeudenmukaisuudesta vaikuttavat suhtautumiseen palkkiojärjestelmiä kohtaan.

Johdon palkitseminen on alati ajankohtainen ja tunteita nostattava aihe. Finanssikriisin seurauksena johdon palkitsemista säännellään ja ohjeistetaan ennen näkemättömällä tavalla. Mediassa johdon palkitsemista tarkastellaan entistä tiiviimmin, ja poliittisessa keskustelussa aihe on alati tapetilla. Sääntelyn lisäksi globalisoituminen, muuttuva asenne- ja arvomaailma sekä uudet organisoitumismallit ja työkulttuurit haastavat vanhat ja totutut käytännöt johtaa ja palkita. Muutosvoimat ovat keskenään ristiriitaisia ja suuntaavat suomalaisten yritysten johdon palkitsemiskäytäntöjä eri suuntiin.

Suuresta kiinnostuksesta huolimatta johdon palkitsemisen perusteista ja tasoista tiedetään usein liian vähän. Palkitsemiseen liittyvät toimenpiteet ja päätökset vaativat niin tietotaitoa kuin oikeanlaista asennetta, laaja-alaista näkemystä ja kokonaisuuksien hallintaa. Johdon palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä, perusteista ja tasoista on tiedettävä paljon ja monipuolisesti. On myös tärkeää muistaa, että johdon palkitseminen on muutakin kuin rahaa.

Tämä teos on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, hallituksen jäsenille, johdolle ja kaikille johdon palkitsemisjärjestelmien kehittäjille ja päätöksentekijöille. Kirjassa tarkastellaan johdon palkitsemista kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista kokemuksia, näkemyksiä ja ainutlaatuisia johdon palkkatietokantoja hyödyntäen.

Voit tilata kirjan Boardmanin verkkokaupasta

Sisällys:

 1. Johdanto
 2. Näkökulmia johdon palkitsemiseen
 3. Tiukentuva sääntely ja hyvä hallinnointitapa
 4. Omistaja-arvoa lisäävä johdon palkitseminen
 5. Johdon palkitseminen Suomessa ja kansainvälisesti
 6. Palkitsemisvaliokunta johdon palkitsemisen kehittäjänä
 7. Muuttuva maailma haastaa johdon palkitsemisen

 

Kirjan sisältöön ovat vahvasti vaikuttaneet Boardmanin ”Hallituksen ja johdon palkitseminen” -kehittämisryhmän jäsenet:

 • Samuli Sistonen, pj
 • Manne Airaksinen, Roschier
 • Maija-Liisa Friman, Boardman
 • Mikko Haapanen, Boardman
 • Kim Karhu, PwC
 • Taru Lindeman, Boardman
 • Tuomo Lähdesmäki, Boardman
 • Esa Matikainen, Boardman
 • Markku Pohjola, Boardman
 • Tom von Weymarn, Boardman
Made in Redland