Reward Agency toteutti HR-palkkatutkimuksen Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista informaatiota HR-tehtävien palkkauksesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden pääroolina on toimia henkilöstöhallinnon asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Tutkimukseen osallistui nettikyselyn kautta 374 vastaajaa ja keskeiset tulokset esiteltiin HENRYn jäsentilaisuudessa huhtikuun 2022 alussa.